Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Текстот го преработи Срна Димовска.

Иновативен проект финансиран од EEA Grants.

Квалитетот и поволностите кои ги нуди  околината за обезбедување на услуги за јавен превоз кријат повеќе потенцијал во себе во споредба со денешните  решенија кои се достапни.

Текстот го преработи Срна Димовска.

Превземено од книгата Соочи се со Иднината на Педерсен и Хавид.

Една од почувствителните теми со кои се соочуваме во текот на нашиот живот се промените во нашето тело и нашиот животен век.  Денес веќе се користи технологијата таму каде што нашите тела се дефицитарни.

 

Андријана Богдановска
Александар Ѓуровиќ

Надворешните влијанија кои носат промени во транспортната индустрија произлегуваат од општествените текови, новите технологии, како и од се поголемата свест за потребата од заштита на животната средина.

Tекстот го преработи Александар Ѓуровиќ.

Превземено од книгата Соочи се со Иднината на Педерсен и Хавид.

Во текот на следните 20 години, рутинскиот, мануелниот и менталниот труд ќе се автоматизира. Слично како и транзицијата од аграрните општества во индустриски, па во информатички, ќе вклучи радикални промени во работата на луѓето. Предизвикот во овој период е дека транзицијата ќе се случи побрзо во споредба со индустријализацијата, и ќе биде многу поширока во споредба со преодот кон информатичко општество