Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 

Андријана Богдановска
Александар Ѓуровиќ

Надворешните влијанија кои носат промени во транспортната индустрија произлегуваат од општествените текови, новите технологии, како и од се поголемата свест за потребата од заштита на животната средина.

Tекстот го преработи Александар Ѓуровиќ.

Превземено од книгата Соочи се со Иднината на Педерсен и Хавид.

Во текот на следните 20 години, рутинскиот, мануелниот и менталниот труд ќе се автоматизира. Слично како и транзицијата од аграрните општества во индустриски, па во информатички, ќе вклучи радикални промени во работата на луѓето. Предизвикот во овој период е дека транзицијата ќе се случи побрзо во споредба со индустријализацијата, и ќе биде многу поширока во споредба со преодот кон информатичко општество

Tекстот го преработи Александар Ѓуровиќ.

Превземено од книгата Соочи се со Иднината на Педерсен и Хавид 

Човештвото е во симбиоза со природата. Кога дишеме, претвораме кислород во јаглерод диоксид. Кога засадуваме шуми, го претвараме јаглерод диоксидот назад во кислород. Степенот и последицата од нашата интеракција со природата е неверојатно сложен. Ние сакаме да се грижиме за средината. Но можеби треба да признаеме, дека ние сакаме да владееме со сонцето, месечината и ѕвездите.  

Енергијата е клучна во екосистемот на животната средина. Овде, на почетокот на 21-виот век, се претпоставува дека нашата потрошувачка на енергија е една од најголемите причини за загадување на средината. Ние се обидуваме да надоместиме со намалување на нашата потрошувачка и со префрлување на CO2-неутрални извори на енергија, како што се соларната и ветровната енергија, но сепак, порастот  на населението и зголемениот стандард за живеење во многу делови од светот ја прават оваа битка загубена. Што ни стои на располагање?

Текстот го преработи Александар Ѓуровиќ.

Превземено од книгата Соочи се со Иднината на Педерсен и Хавид

Забрзаниот напредок во технологијата ќе има огромни импликации за сите нас, како и за сите делови од општеството. Во дигиталната ера, сложеноста на системот се зголемува, а моменталните организациски структури не се повеќе соодветни за да одговорат на брзото движење на промените. Истото ќе има влијание врз едукацијата и системот за образование.