Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Летниот универзитет на ASEF (ASEFSU) е 2-неделно искуствено учење патување и "интердисциплинарен иноватон" за азиски и европски студенти и млади професионалци. Дизајниран е да поттикнува меѓукултурни размени и мрежи меѓу младите,дополнително ќе ви понуди можност да ги проширите своите хоризонти, да го продлабочите своето знаење за современите прашања и да предложите конкретни решенија за општествените предизвици.

ASEFSU22 ќе се спроведува под темата "Одржлив туризам: Младински зелен раст" и се состои од мешавина на практични тимски вежби, предавања кои провоцираат мисла, групни истражувања и искуствено учење. Како учесник ќе ви биде дадена можност да ги научите и споделите своите знаења за одржливиот туризам и зелените економии преку локален Inovathon и Challenge Hub.

ASEFSU22 ќе се фокусира на следниве 3 димензии на одржлив развој:

 1.      Економска димензија, вклучувајќи одржлив транспорт, вработување на младите и одржлива потрошувачка и производст.

 2. социјална димензија, вклучувајќи културно наследство, вклучување и интеракции со локалното населениe.

3. Животна средина, вклучувајќи управување со вода и отпад, обновлива енергија и технологија

ASEFSU22 се состои од 3 фази:

Фаза 1: онлајн подготвителна фаза (4 недели)

Во оваа фаза, активно ќе учествувате во онлајн подготвителна фаза за да се запознаете со темите на проектот. Како дел од неа ќе присуствувате на онлајн webinars на теми кои се движат од туризмот и одржливите развојни цели (SDGs) до меѓународни односи и ASEM, и ќе работите на поединечни и групни задачи.

Фаза 2: "Интердисциплинарен иноватон" во Хрватска и Словенија (2 недели)

1-недела - програмата во Словенија ви нуди обуки, работилници, предавања и студиски посети за да го развиете вашето разбирање на темите опфатени со проектот. Во Хрватска ќе одите од теорија во пракса, како што ви е дадена можноста за развивање и тестирање на решенија за предизвиците за животната средина, туризмот и младите, со кои се соочуваат локалните власти, бизнисите и граѓанските организации во регионот.

Фаза 3: Онлајн пост-проект фаза и активности за спин-оф (4 недели)

Сите прототипови развиени - аналогни и дигитални - ќе бидат анализирани и тестирани по проектот од страна на релевантни чинители и заедници кои се ангажирани. Покрај тоа, учесниците со најдобри перформанси на проектот ќе бидат поканети да ги презентираат резултатите на важни министерските состаноци на ASEM и други настани од такво ниво.

 

Придобивки:

Нема регистрација или партиципација. Организаторите ќе им обезбедат на учесниците субвенции за патување, сместување и оброци.

Услови за аплицирање:

Граѓанин на која било од 51 Партнерски земји од Азија-Европа на ASEM

Студенти, претприемачи, академици и професионалци - сите на возраст помеѓу 18 и 30 години

Солидно познавање на англиски (вербално и писмено)

ASEFSU22 е достапен за сите млади на ASEM.

 

Забелешка: Организаторите не дискриминираат ниту еден учесник врз основа на неговата или нејзината раса, национално потекло, боја, родов идентитет или израз, сексуална ориентација, бременост, попреченост, религиј, брачен статус или возраст.