Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Tекстот го преработи Александар Ѓуровиќ.

Превземено од книгата Соочи се со Иднината на Педерсен и Хавид 

Човештвото е во симбиоза со природата. Кога дишеме, претвораме кислород во јаглерод диоксид. Кога засадуваме шуми, го претвараме јаглерод диоксидот назад во кислород. Степенот и последицата од нашата интеракција со природата е неверојатно сложен. Ние сакаме да се грижиме за средината. Но можеби треба да признаеме, дека ние сакаме да владееме со сонцето, месечината и ѕвездите.  

Енергијата е клучна во екосистемот на животната средина. Овде, на почетокот на 21-виот век, се претпоставува дека нашата потрошувачка на енергија е една од најголемите причини за загадување на средината. Ние се обидуваме да надоместиме со намалување на нашата потрошувачка и со префрлување на CO2-неутрални извори на енергија, како што се соларната и ветровната енергија, но сепак, порастот  на населението и зголемениот стандард за живеење во многу делови од светот ја прават оваа битка загубена. Што ни стои на располагање?

Текстот го преработи Александар Ѓуровиќ.

Превземено од книгата Соочи се со Иднината на Педерсен и Хавид

Забрзаниот напредок во технологијата носи огромни импликации за сите нас, како и за сите делови од општеството. Во дигиталната ера, сложеноста на системот се зголемува, а моменталните организациски структури не се повеќе соодветни за да одговорат на брзото движење на промените. Истото ќе има влијание врз едукацијата и системот за образование.