Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Текстот го преработи Александар Ѓуровиќ.

Превземено од книгата Соочи се со Иднината на Педерсен и Хавид

Забрзаниот напредок во технологијата носи огромни импликации за сите нас, како и за сите делови од општеството. Во дигиталната ера, сложеноста на системот се зголемува, а моменталните организациски структури не се повеќе соодветни за да одговорат на брзото движење на промените. Истото ќе има влијание врз едукацијата и системот за образование.