Печати

Knowledge Center и студентската организација АИЕСЕК на 12.11.2015-та година  потпишаа Меморандум за соработка.

                  

Меморандумот за соработка беше потпишан од страна на г-ѓа Андријана Богдановска Ѓуровиќ, директор на  Knowledge Center и Ивона Бојчовска, претседател на здружението АИЕСЕК кое претставува интернационална платформа за откривање и развој на сопствениот потенцијал. 

Со потпишувањето на овој меморандум беа дефинирани и идните насоки на соработка кои вклучуваат учество на обуки и тренизни организирани од страна на Knowledge Center, учество на денови на кариера организирани од страна на АИЕСЕК, реализација на заеднички проекти од областа на истражувањето, управување со проекти, управување со знаење како и поддршка на настани кои се од заеднички интерес на двете страни.