Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Како дел од серијата на сведоштва за успешната работа на тимот на Knowledge Center со старт-ап компании ви ги претставуваме поединечно секој од 8-те најуспешни кандидати од Струмица Старт-ап 2016-та, обуката за млади претприемачи. Денеска тоа е Борис Едровски. 

Се бараат: 15 Победници кои вистински можат да го променат Jугоисточниот регион!

Камп на млади иноватори и претприемачи !

На 29.12.2016 година, Knowledge Center и Центарот за Развој на Југоисточниот Плански Регион потпишаа договор за организирање на Буткамп за Иновации за млади луѓе на територија на Југоисточниот Плански Регион.