Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 Од 13-ти до 15 октомври  i-lab како дел од компанијата Knowledge Center успешно го организираше првиот Innovation BootCamp во Скопје, Македонија.

На 24.09.2015-та година, компанијата Knowledge Center и ФОН Универзитетот потпишаа Меморандум за соработка.

На 07.09.2015-та година, компанијата Knowledge Center и МИТ Универзитетот потпишаа Меморандум за соработка.