Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Knowledge Center и Центарот за Развој на Југоисточниот Плански Регион ќе организираат Буткамп за Иновации за млади луѓе на територија на Југоисточниот Плански Регион. 

Проектот “Поддршка на старт ап бизниси за млади” е финансиран од страна на Општина Струмица и ФООМ, а истиот ќе биде спроведен од страна на Knowledge Center.

ТАА МОЖЕ е проект поддржан од Центарот за Развој на Југозападниот Плански Регион, а во соработка со Knowledge Center. „ТАА МОЖЕ“ има за цел да ги поддржи и охрабри жените со иновативни идеи за отпочнување на сопствен бизнис како и невработените жени од Југозападниот регион. 

Од 13-ти до 15 октомври И-лаб.мк, како дел од Knowledge Center, успешно го организираше првиот Innovation BootCamp во Скопје, Македонија.